Rusty Grail
Logo

Coffees

Espresso (τιμή: 2,50)

Espresso Macchiato (τιμή: 2,50)

Espresso Διπλός (τιμή: 3,10)

Espresso Latte (Ζεςτό – Κρύο) (τιμή: 3,60)

Espresso Freddo (τιμή: 3,40)

Espresso Freddo Διπλός (τιμή: 4,10)

Cappuccino (τιμή: 3,60)

Cappuccino Διπλός (τιμή: 4,20)

Cappuccino con Panna (Με ςαντιγύ) (τιμή: 3,90)

Cappuccino Freddo (τιμή: 3,60)

Cappuccino Freddo Διπλός (τιμή: 4,20)

Cappuccino Freddo Rusty Grail (με Κρέμα) (τιμή: 3,90)

Nescafe Φραπέ (τιμή: 3,50)

Nescafe Ζεςτό (τιμή: 3,50)

Nescafe Φραπέ με Παγωτό (τιμή: 4,50)

Καφές Φίλτρου (τιμή: 3,50)

Ελληνικός Διπλός (τιμή: 3,30)

Freddito (τιμή: 5,60)

Irish Coffee (τιμή: 5,50)